Tre dage og tre nætter

Tre dage og tre nætter

De fleste mennesker i den vestlige verden har misforstået det hebraiske udtryk tre dage og tre nætter. Det skyldes, at de begår den grundlæggende fejltagelse at fortolke udtrykket ud fra vestlig tankegang i stedet for bibelsk og hebraisk tankegang. Den samme misforståelse finder vi i udtrykket den tredje dag eller tre dage efter.

Hvis ikke jeg havde boet i Kenya, ville jeg måske have haft samme misforståelse. Lad mig forklare. En dag for mange år siden stod jeg i en by i Kenya og spurgte om vej til en bestemt bank. En ung mand forklarede mig, at den fandtes på den tredje vej til venstre. Jeg gik videre ad hovedvejen og kom hurtigt til et vejkryds. Det var den første vej til venstre, så jeg gik videre. Så kom det næste vejkryds, og ved den tredje vej drejede jeg til venstre. Der var ingen bank på den vej. Hvorfor havde manden givet mig forkert besked? Nå, men jeg gik tilbage til det forrige vejkryds, som efter min opfattelse måtte have været den anden vej til venstre. Der fandt jeg banken! Pludselig gik det op for mig, at da jeg havde spurgt om vej, stod vi ved et vejkryds. I Kenya og mange andre lande tæller man inklusivt. Det vil sige, at den vej vi stod ved, det var for ham den første vej. Det betød, at den tredje vej for ham var den anden vej for mig. Hvor gammel er en baby i sit første leveår? I Vesten er barnet 0 år, men i Afrika er barnet 1 år. Vi kender også sagen, når vi sammenligner 2. sal med 3. etage.

Hver gang vi møder et udtryk som den tredje dag eller den syvende dag eller den ottende dag, må vi derfor tænke inklusivt, som Bibelen gør, og ikke eksklusivt, som Vesten gør. Siger de 3. etage, ”oversætter” jeg det til 2. sal.

Lad mig illustrere det med 1 Samuel 30,13. Den danske oversættelse fra 1992 siger her for to dage siden. Den tidligere oversættelse sagde for tre dage siden. Alle, og jeg mener alle, engelske oversættelser siger three days ago. Normalt ville jeg sige, at når kun en enkelt oversættelse siger for to dage siden og alle andre for tre dage siden, så må flertallet da have ret. Det gælder bare ikke i det her tilfælde. Den danske fra 1992 har ret, og alle de andre er forkerte, fordi de ikke har forstået den bibelske måde at tælle inklusivt. På hebraisk tales der om den tredje dag. Altså, hvis han blev syg en mandag, er det den første dag. Tirsdag er så den anden dag og onsdag den tredje. Når vi står om onsdagen og skal referere til mandagen, siger vi for to dage siden. Simpelthen fordi vi ikke tæller den dag med, vi står i. Men på hebraisk er onsdagen den tredje dag efter mandag.
I 1 Samuel 30,1 møder vi også den tredje dag på hebraisk. Igen siger 92 oversættelsen (og Bibelen 2020) helt korrekt to dage efter. De ordrette engelske oversættelser siger on the third day. Man kan så håbe, at læseren forstår, at det betyder to dage efter. Jeg har talt 9 engelske oversættelser, som fejlagtigt siger three days later. Kun to siger helt korrekt two days later.

At de stakkels vestlige oversættere er lidt forvirrede, kan man f.eks. se ved at sammenligne 92-oversættelsen med Bibelen 2020. Her giver jeg en liste med de to oversættelser, kaldet A og B:

 1. 1. Mos 22,4. A= To dage efter. B= På rejsens tredje dag
 2. 1. Mos 31,22. A= to dage efter. B= tre dage senere
 3. 1. Mos. 42,18. A= Den tredje dag. B= Efter tre dage
 4. 3. Mos. 7,18. A= den tredje dag. B=stadig
 5. 3. Mos 19,6-7. A= den tredje dag. B= den tredje dag
 6. 4. Mos. 19,12. A= den tredje og den syvende dag. B= Efter tre dage og igen efter syv dage
 7. Jos 9,17. A= to dage efter. B= to dage efter
 8. 2. Sam 1,2. A= den tredje dag. B= Et par dage efter
 9. 2. Kong 20,5. A: I overmorgen. B= I overmorgen
 10. Ester 5,1. A= Den tredje dag. B= Tre dage senere
 11. Hos 6,2. A= Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag. B= Han får liv i os på to dage, han rejser os op på den tredje. (En profetisk henvisning til Jesus’ død og genopstandelse på den tredje dag=to dage efter.)
 12. Mat 16,21; 17,23 og 20,19. A= opstå på den tredje dag. B= efter tre dage
 13. Luk 13,32. A= i dag og i morgen, og den tredje dag. B= i dag og i morgen … men om tre dage
 14. Luk 24,7. A= opstå på den tredje dag. B= tre dage senere
 15. Luk 24,46. A= på den tredje dag. B= efter tre dage
 16. 1. Kor 15,4. A= på den tredje dag. B= tre dage efter.

Når Jesus tre gange siger, at han ville opstå på den tredje dag efter sin død, betyder det altså to dage efter. Jesus bruger naturligvis den gængse hebraiske tankegang, og ikke en vestlig tankegang. Jesus døde en fredag og opstod igen den følgende søndag, på den tredje dag = to dage efter.

Men Jesus sagde også, at han ville være i graven tre dage og tre nætter. Vi ved godt, at Jesus ikke blev begravet i en kiste i et hul i jorden, men han blev lagt i et ligklæde i en gravhule. I dette tilfælde accepterer vi en fremmed kultur. Men vi må også acceptere en fremmed kultur og tankegang, når vi undersøger det hebraisk udtryk tre dage og tre nætter. Da David og hans mænd mødte egypteren, som var blevet syg to dage forinden, fortæller han i 1 Samuel 30,12, at han hverken havde fået vådt eller tørt i tre dage og tre nætter (dansk oversættelse fra 1871.) Det blev fejlagtigt oversat til tre døgn i 1931 og 1992. Hebraisk har ikke noget ord for døgn. Hvor mange dage og nætter er der fra mandag til onsdag? På hebraisk talte man en del af en dag som en hel dag. Skulle man være mere nøjagtig, ville man være nødt til at gå over i timer, som f.eks. 72 timer. Men fra mandag middag til onsdag middag er der kun 48 timer. Fordi hebraisk ikke har et ord for et døgn, sagde man tre dage og tre nætter, hvis man ville understrege, at også nattetimerne skal tælles med. Logisk og matematisk er det umuligt at tale om tre dage og tre nætter, når man bruger den inklusive måde at tælle dage på. Mandagen er ganske vist den første dag og onsdagen den tredje dag, men der er kun to nætter i den periode. Hvis der var tre nætter, ville det blive fire dage. På hebraisk elsker man gentagelser og parallelismer. Det lyder bedre at sige tre dage og tre nætter eller fyrre dage og fyrre nætter end at sige det mere nøjagtige tre dage og to nætter eller fyrre dage og niogtredive nætter. Fordi man var så vant til at tælle inklusivt, var det ikke noget problem. Alle forstod, at det betød 3 dage inklusive nætterne imellem de tre dage. Den korrekte oversættelse i 1 Sam 30,12 er altså to døgn.

Hermed har vi opklaret mysteriet om, at Jonas var to døgn i havdyrets bug (Jon 1,17) og at Jesus skulle være to døgn i graven (Mat 12,40). Man kunne også sige tre dage, hvis man forstår, at dagene tælles inklusivt. To døgn lyder nærmest som 48 timer, men i virkeligheden var Jesus i graven nærmere betegnet ca. 36 timer, da en del af en dag tælles med som om det var en hel dag. Regnestykket er ganske simpelt, når man først forstår det ud fra hebraisk tankegang snarere end ud fra vestlig tankegang. Resten af fredagen var den første dag. Så kom der en nat. Derefter en hel dag, lørdag, den anden dag, efterfulgt af endnu en nat. Endelig søndag morgen blev det den tredje dag. At Jesus måske genopstod inden solopgang betyder ikke noget, da den hebraiske tredje dag, søndagen, var begyndt allerede ved solnedgang lørdag.