Pålidelighed

Hvilken oversættelse er mest pålidelig?

Det er et vanskeligt spørgsmål, dels fordi det afhænger af, hvilke vers man vælger at undersøge, dels fordi forskellige mennesker har helt forskellig baggrund for at bedømme en oversættelses pålidelighed.

Nogle mener, at jo mere ordret en oversættelse er, jo mere pålidelig er den. Moderne sprogvidenskab og kommunikationsteori klargør, at det modsatte ofte er tilfældet.

I det følgende har jeg valgt 74 passager og vurderet dem efter kommunikationseffekten, dvs. om oversættelsen kommunikerer den oprindelige mening på godt dansk, så læseren har størst mulig chance for at forstå teksten på samme måde, som den oprindelige læser eller tilhører må formodes at have forstået den.

Det er ikke en måling af samtlige vers eller sætninger i Ny Testamente, men et udvalg af passager, som det almindeligvis volder vanskeligheder at oversætte klart. Det ville tage enormt lang tid at vurdere samtlige vers i bibelen, men hvis vi havde gjort det, ville procentsatserne nok ligge mellem 95% or 100%, hvor de 95% så er den dårligste oversættelse, nemlig den autoriserede fra 1992.

Målt ud fra de nævnte 74 passager kan pålideligheden af 10 danske oversættelser af Ny Testamente beskrives som følger:

 

  1. Den autoriserede fra 1907 – 13,5 %
  2. Den autoriserede fra 1948 – 16,2 %
  3. Den autoriserede fra 1992 – 10,8 %
  4. Skat Rørdam fra 1903 – 17,6 %
  5. Peter Schindler fra 1953 – 67,6 %
  6. Seidelin fra 1974 – 37,8 %
  7. Hverdagsdansk fra 1992 – 60,8 %
  8. Ole Wierød fra 1997- 20,2 %
  9. Den Nye Aftale fra 2007 – 83,8 %
  10. Hverdagsdansk fra 2007- op mod 100 %

 

De nærmere detaljer kan ses i Studium af danske oversættelsers nøjagtighed

En tilsvarende undersøgelse af en række engelske oversættelser viser, at King James (25%) og New King James (35%) er de to mest unøjagtige af samtlige de 16 oversættelser, der var med i undersøgelsen. NIV ligger i midten med ca. 73%. Detaljerne kan ses i

De er alle udarbejdet af den engelske bibeloversætter gennem 30 år, Wayne Leman.

En række links til artikler på engelsk om bibeloversættelse kan ses her.