Dynamisk Oversættelse

Den type oversættelse, som alle professionelle oversættere i dag bruger, har mange navne. Man har kaldt den idiomatisk, dynamisk, menings-baseret, funktionelt ækvivalent eller blot en kommunikerende oversættelse.

Den kommunikative oversættelse lægger vægt på at gengive tekstens mening og budskab i et forståeligt og naturligt sprog, der inkluderer den rigdom, der ligger i modtagersprogets talemåder og udtryksformer.

Den ønsker at kommunikere budskabet til læseren uden at forlange, at læseren først skal foretage årelange studier for at kunne forstå oversættelsen.

Cand theol. og adjunkt ved Metropolitanskolen, Axel Sørensen, beskriver sin tilgang til oversættelse som følger: “Formaalet med en virkelig og sand “Oversættelse” er at sætte den givne Teksts hele Tankeindhold over i de Sprogformer, som er ejendommelige for Læsernes Modersmål. Det gælder om saa vidt muligt at bibringe de nye Læsere nøjagtigt det samme Tankeindhold, som de oprindelige Læsere har faaet af Originalen… Hvor farlig en altfor slavisk Oversættelse kan blive, frembyder de hidtil udkomne Bibeloversættelser Eksempler paa i Hobetal.” (Axel Sørensen (1925): Den Nye Pagts Breve, Efterskrift, s. 3.) Læs gerne hele Efterskriftet.

Er målet en kommunikativ oversættelse, må oversætterne gennemleve to forskellige processer. Først skal de leve sig ind i den oprindelige tekst, altså både sproget, forfatterens intentioner og de oprindelige modtageres baggrundsviden og situation. Herudfra skal de gøre deres bedste for at forstå tekstens budskab og fokus med alle dens nuancer og de hensyn, forfatteren har taget til de oprindelige modtagere. Dernæst skal oversætterne leve sig ind i målgruppens sprog, baggrundsviden og situation og udtrykke den oprindelige mening så klart og pålideligt som muligt med målgruppen i tanke. Det er en uhyre vanskelig og også risikabel opgave. Når vi alligevel risikerer at gøre det i Bibelen på Hverdagsdansk, er det fordi vi mener, at det man vinder ved at oversætte på den måde, langt opvejer den risiko, man løber for at ramme ved siden af, og de fejl der utvivlsomt begås.

 I 1992 udkom hele Bibelen på Hverdagsdansk, inspireret af den engelske Living Bible og Good News Bible. Utrolig mange mennesker har været glade for dens ligefremme, letforståelige danske sprog. Mange har oplevet glæden ved at kunne læse en hel bog som for eksempel Johannesevangeliet uden at blive trætte i hovedet eller give op på grund af en knudret sætningsbygning eller for mange uforståelige, fremmedartede begreber. Det er en stor hjælp at få et samlet overblik over Bibelens budskab ved at læse en eller flere bøger i streg frem for enkelte vers der bliver taget ud af deres sammenhæng.

Den gamle udgave er nu blevet grundigt revideret ud fra grundteksten og den sidste nye forskning inden for oversættelse og græsk/hebraisk. Den reviderede udgave af NT udkom først i Bikerbibelen i 2003 (dog uden noter). I 2004 udkom hele NT med noter og den 1. november 2007 kom så hele den reviderede Bibel på Hverdagsdansk. En ny udgave med mindre revisioner kom i 2015, og endnu en i 2023.