Alice og Iver Larsen

Alice og Iver Larsen var udsendt i perioden 1977-2012 som missionærer til Kenya fra Wycliffe Bibeloversættere i Danmark og Apostolsk Kirke. De arbejdede med bibeloversættelse og alfabetisering, dvs. etablering af skriftsprog, produktion af læsebøger og undervisning af lærere.

Læs mere på de følgende sider, hvor det også er muligt at læse eller downloade nogle artikler om bibelske emner. Artikler, der handler specielt om bibeloversættelse, findes på afdelingen for bibeloversættelse. Se emnerne til højre.

Siden Aktuelt Nyt bliver jævnligt opdateret, og nyhedsbrevene bliver lagt ind på nettet samtidig med, at de bliver sendt med e-mail til dem, som beder om det.

Kontakt os på iver_larsen@sil.org

Mere information om Wycliffe i Danmark kan læses på www.Wycliffe.dk