Artikler om oversættelse

En masse links til artikler på engelsk om bibeloversættelse kan findes her

En del artikler findes også på www.academia.edu

Her nedenunder er nogle få artikler på dansk om principper for moderne bibeloversættelse, belyst ud fra konkrete vers i Bibelen. Klik på nedenstående link til en artikel i pdf format (kræver Acrobat Reader):

1. Matt 11,12 2. Luk 16,16 3. Matt 16,18 4. Matt 18,22
5. “Evig” i Bibelen 6. På den tredje dag 7. Ruth 3,4.9 8. Esajas 7,14
9. Myter om bibeloversættelse  10. Forstår du?  11. Frelser dåben?  12. Lukas 2