Hvilken bibel er bedst?

Der har i over 2000 år været to forskellige opfattelser af, hvad en korrekt bibeloversættelse er. Nogle mener, at en bibeloversættelse bør være så ordret som muligt for at give den indforståede læser en fornemmelse af originaltekstens struktur og kultur. Andre mener, at en bibeloversættelse bør følge normale sprogvidenskabelige principper for oversættelser for at give den almene læser en god forståelse af, hvad den oprindelige tekst kommunikerede til den oprindelige læser.

Den ordrette metode er repræsenteret af de danske autoriserede oversættelser siden 1647, inklusive den sidste nye fra 1992.

De kommunikerende oversættelser er repræsenteret af Luthers oversættelse, Axel Sørensen, Peter Schindler, Bibelen på Hverdagsdansk og Bibelen 2020 fra Bibelselskabet.

Den nye, gennemreviderede udgave af hele Bibelen på Hverdagsdansk udkom den 1. november, 2007. Den kan læses online sammen med en række andre oversættelser på www.bible.com, der kan bruges både på PC og som en app på mobil. Den bliver løbende revideret i takt med nye udgaver. Den seneste er 7. udgave fra 2023. Den bliver trykt og distribueret af Forlaget Scandinavia.

Den nye Aftale – NT på Nudansk – fra Det Danske Bibelselskab kom den 16. november, 2007, så der er en oversættelse mere at sammenligne med. Hele Bibelen kom i 2020 og kendes under navnet Bibelen 2020.